Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘bohol hymn’

Awit sa Bohol

If you’re a Boholano, you should know this song..or else Dagohoy will haunt you from….

Awit sa Bohol
Yuta kong minahal
Hatag ni Bathala
Sa adlaw’g gabii
Taknang tanan
Dinasig sa
kinaiyahan
Sa mga bayani yutawhan
Imong kalinaw giampingan
Lungsod sa bungtod nga matunhaw
Ug matam-is nga kinampay

Puti ang kabaybayonan
Walog sa suba binisbisan
Bahandi ang dagat ug kapatagan
Gugma ang tuburan
Sa kagawasan sa tanan
Panalanginan ka
Ihalad ko lawas ug kalag
Sa mutya ko’ng Bohol

 

Bohol Hymn (English translation)
This is our land I love,
The land God gave to me,
Caressed by the sun,
Bathed by the sea,
And kissed by the cool breeze
Night and day.
Here’s where the early heroes lived,
Here’s where they wrought peace and here they bled,
Here rise the marvelous cone-shaped hills,
Here’s sweet kinampay grows.

Blessed with white sandy beaches,
Rivers that water valleys,
Seas teem with fishes and cows graze
on the plains,
In ev’ry home love reigns,
God keep my homeland always free,
Let her forever be,
I pledge my strength, my heart and soul,
To my dear home, Bohol

DISCLAIMER: I don’t own the video.

Advertisements

Read Full Post »